Būvobjektu elektroinstalācijas apsekošana

Kompānija “Elektron” SIA nodarbojas ar ēku elektroapgādes sistēmu un elektroinstalācijas apsekošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” – elektroapgādes daļa. Mūsu rīcībā ir sertificēti speciālisti, kuri ir tiesīgi veikt elektriskos mērījumus, tehnisko apsekošanu un elektroinstalācijas ekspertīzes.

Elektroapgādes sistēmu un elektroinstalāciju tehniskā apsekošana

Objekta vizuālā apskate ar foto fiksāciju vietās, kur tiek veikts:

 • Elektroapgādes un elektroinstalācijas tehniskā stāvokļa novērtējums;
 • Kabeļu organizācijas pārbaude;
 • Sadaļņu un apgaismojuma un rozešu novērtējums;
 • Automātisko vadības sistēmu, barošanas pievadu un rezerves elektroapgādes sistēmas apskate;
 • Marķējuma novērtējums un elektroinstalācijas atbilstība Latvijas standartiem.elektroinstalācija

Pirms vizuālās apskates tiek pieslēgts elektrotīklu analizators, tādējādi nodrošinot vairāku procesu paralēlo izpildi. Tātad, kamēr tehniskie speciālisti veic apskati, analizators reģistrē tīkla parametrus. Tas savukārt ļauj ievērojami ekonomēt laiku. Vizuālās apskates laikā tiek veikta arī sadaļņu termogrāfiskā pārbaude. Būvju tehniskās apsekošanas standarta elektriskie mērījumi iekļauj:

 • Strāvas analizatora pieslēgšana ievadā;
 • Cilpas fāze-nulle mērījums 3 punktos (ievadā un 2 garākas līnijas kontaktligzdām);
 • Sadaļņu termogrāfija bez plūstošas strāvas mērījumiem;
 • Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma sistēmas pārbaude ar mērknaibļu metodi.

Nākamajā solī tiek analizēta esošā tehniskā dokumentācija. To veic sertificēts elektroapgādes būvprojektu eksperts atbilstoši BVKB noteikumiem. Apskatāmas dokumentācijas saraksts ir sekojošs:

Būvobjektu elektroinstalācijas apsekošana

 • Projektu dokumentācija;
 • Izpilddokumentācija;
 • Mērījumu protokoli;
 • Apkalpošanas akti, instrukcijas un apkopes grafiki.

Pateicoties uzkrātai pieredzei, aprakstīta darba organizēšanas shēma ļauj izpildīt visus trīs etapus (vizuāla apskate, elektriskie mērījumi un dokumentācijas analīze) objekta vienas vizītes laikā, ka arī neietekmē objekta ierasto darba režīmu.

Rezultātā savākta informācija tiek izmantota detalizētas atskaites sagatavošanā kopā ar sertificēta elektroinženiera atzinumu.

 

 

Zemāk parādītas mērīšanas laikā uzņemtas bildes:

elektroapgādes būvprojektu eksperts


Tīkla analizatora reģistrētas strāvas (L1 L2 L3) izmaiņas izvēlētajā laika diapazonā
Strāvas mērījums vienā fāzē (pa kreisi)  un Cilpas fāze–0 mērījums (pa labi)

elektroapgāde
elektroinženieri