Elektrisko mērijumu veikšana

Viss, ko nepieciešams zināt par elektriskiem mērījumiem un kādus mērījumus jāveic.

Pirms uzsākt elektriskos mērījumus, nepieciešams pārliecināties, ka sadarbības partnerim var uzticēties. Ko tas nozīmē?

Izvēloties sadarbības partneru, pirmkārt vajadzētu pievērst uzmanību gan uzņēmuma rīcībā esošai materiāltehniskai bāzei, gan personāla kompetencei, gan darba organizēšanas metodēm.

Kompānijai SIA Elektron elektrisko mērījumu nolūkam ir atvēlēta tehniski pilnīgi aprīkota nodaļa, kura specializējas tikai šajā jomā. Tā nodaļa nepārtraukti un saskaņoti strādā ar projektēšanas un dokumentu noformēšanas nodaļām. Pateicoties tam, Mēs varam piedāvāt augstākas kvalitātes pakalpojumus, optimālus izpildes termiņus, ērtu komunikāciju un ātru reakcijas (reaģēšanas) laiku.

Uzņēmuma speciālistiem, kas veiks elektriskos mērījumus, nepieciešams būt atbilstošai izglītībai, sertifikātiem un pieredzei. Pastāv arī speciālās prasības iekārtam, ar ko veic elektriskus mērījumus, tām jābūt ar atbilstošiem kalibrēšanas sertifikātiem.Elektrisko mērijumu veikšana

Laba pazīme, ja elektriskos mērījumus veiks uzņēmums, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

Pēc MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”– elektriskie mērījumi iekļauj:
– Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
– Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības mērījumi;
– Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas pārbaude;
– Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru.

Papildus tam, pēc vienošanas ar Pasūtītāju mēs rekomendējam veikt:
-Cilpas fāze – nulle mērījumus;
-Diferenciālas aizsardzības automātu pārbaudi;
-Strāvas analizatora uzstādīšanu ievadā elektrisko mērījumu laikā pie ieslēgtas elektroapgādes.

Kad visas nianses ir saskaņotas, tad var ķerties pie pašiem elektriskiem mērījumiem.

 

elektriskie mērījumi

 

 

Gadījumā, ja objektam ir ievērojami izmēri un liela platība, nepieciešams saskaņot elektroapgādes atslēguma grafiku un darba izpildes plānu. Visvienkāršāk to panākt, uzzīmējot visas elektriskās sadalnes uz arhitektūras vai inventarizācijas plāna. Tam jāizskatās kā elektroapgādes projekta maģistrālu tīklu daļai. Kompānijas SIA Elektron tehniskā bāze ļauj modificēt vecus inventarizācijas plānus .dwg formātā un izmantot tos elektrisko mērījumu darba plāna saskaņošanai. Pēc elektrisko mērījumu pabeigšanas tos plānus var pielietot kā daļu no ēkas tehniskās dokumentācijas. It īpaši tas ir aktuāls objektiem un ēkām, kuram nav nekādas esošas tehniskās dokumentācijas. Veicot objekta auditu mūsu speciālisti atjauno vai no jauna uztaisa visas objekta elektriskās shēmas, kā arī attēlo galvenās sadales uz plāna.