Elektroaudits

Izvērtējot elektrotīklu bojājumu un ugunsgrēku statistiku, Sia “Elektron” eksperti izstrādāja speciālo pakalpojumu –
ElektroauditsElektroaudits ( links uz Sia_Elektron_Apsekošana). Elektroaudits – tas ir tehnisko pakalpojumu kopums, kas iekļauj objekta apsekošanu, esošās tehniskās dokumentācijas analīzi un elektrisko mērījumu veikšanu.

Elektroaudita rezultātā Mūsu speciālisti sastāda tehniskās apsekošanas atskaiti, norādot slodzes grafikus, īsslēguma strāvas aprēķinus, kontaktsavienojumu termogrammas un fotogrāfijas ar elektroinstalācijas neatbilstību.

Balstoties uz  speciāli izstrādātas metodikas, Elektroaudits neaizņem daudz laika un neietekmē objekta ierasto darba režīmu, jo Elektroauditam nav nepieciešama elektroenerģijas atslēgšana un daudzi audita procesi notiek paralēli.