Elektroinstalācijas apsaimniekošana

SIA “Elektron” piedāvā ēku elektroinstalācijas apsaimniekošanu un 24/7 izbraukuma servisu avārijas gadījumos ar momentānu reakcijas laiku.

Elektroinstalācijas apsaimniekošanaAvārijas gadījumā, Mūsu elektriķi nekavējoties izbrauc uz objektu, lai novērstu avāriju un atjaunotu objekta ierasto darba režīmu.

Noslēdzot elektroinstalācijas apsaimniekošanas līgumu, Mūsu speciālisti veic objekta regulāro apsekošanu, lai noteiktu:

  • vietas, kur potenciāli var rasties elektroinstalācijas bojājumi (avārija);
  • vietas ar nelikumīgo pieslēgumu pie elektrotīkla un kā rezultāts – elektroenerģijas zādzības.

Katram objektam tiek sastādīts individuālais apkopes plāns, kas iekļauj:

  • Elektroiekārtu un elektroinstalācijas periodiskas pārbaudes;
  • Plānotie remontdarbi;
  • Periodiskas komponenšu nomaiņas plāns –komponentiem, kas tiek pakļauti nolietojumam elektroinstalācijas ekspluatācijas laikā;
  • Sadaļņu un marķējumu atjaunošana – pēc nepieciešamības;
  • Elektrisko mērījumu dokumentācijas sakārtošanas – pēc nepieciešamības;
  • Elektroapgādes (elektroinstalācijas) dokumentācijas sakārtošana – pēc nepieciešamības;