Elektroinstalācijas projekts

Elektroinstalācijas projekts no A līdz Z un kas ir jāzina pirms pasūtīt elektroinstalācijas projektu.

Jēdzienu “Elektroinstalācijas projekts”, ko bieži pielieto inženiertehniskajā praksē ir ļoti vispārīgs. Precīzāk to dēvēt par Elektroapgādes projektu. Atkarīgi no elektroapgādes tīklu atbildības robežas un projektēšanas specifikas to iedala trīs sadaļās:

1) Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL):

 • Spēkā patērētāju pieslēgums;Elektroinstalācijas projekts
 • Apgaismojums un apgaismojuma aprēķins;
 • Avārijas un evakuācijas apgaismojums;
 • Maģistrālie tīkli;
 • Zemējums un Zibensaizsardzība (tajā skaitā aktīva zibensaizsardzība vai pasīvā zibensaizsardzība) ;
 • Elektriskās shēmas un aprēķini (to skaitā īsslēguma strāvas un sprieguma zudumu aprēķini);
 • Darbu un materiālu specifikācijas.

2) Elektroapgādes ārējie tīkli (ELT):

 • Teritorijas elektroapgādes tīkli (to skaitā teritorijas un ceļu apgaismojums);
 • Ārējā zemējuma kontūra izvietojums ar piesaistēm;
 • Elektriskas shēmas un aprēķini (to skaitā īsslēguma strāvas aprēķinu un sprieguma zudumu aprēķini;
 • Darbu un materiālu specifikācijas.

3) Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS):

Elektroinstalācija

Agrāk ESS-VAS vadības un automatizācijas sistēmas bija iekļautas EL sadaļās, taču pašlaik pēc jauno noteikumu stāšanām spēkā tam ir paredzēta atsevišķā apakšsadaļa – ESS-VAS. Ieraduma pēc daudzi cilvēki joprojām mēdz dēvēt vadības un automatizācijas sistēmas projektus par elektroinstalācijas projektiem.

Pirms elektroapgādes projekta uzsākšanas, neatkarīgi no tā, vai Jūs paši projektēsiet, vai arī pasūtīsiet projektu projektēšanas birojā, nepieciešams noskaidrot projektēšanas uzdevumu un precizēt atbildības robežu. Dažreiz atbildības robeža mēdz mainīties projektu izstrādes laikā. Šādas situācijas var gadīties, ja elektroapgādes inženierim laicīgi nesniedz visus izejas datus par slodzēm, vai arī projekta izstrādes laikā mainās uzdevums vai tehnoloģija. Piemēram, ja projektā tika iekļauti papildus patērētāji: jumtas un grīdas elektriskā apsilde, papildus ventilācijas mašīnas, kondicionieri, siltumsūkni, boileri u.c. Rezultātā esoša ievadautomāta jauda neatbilst projekta prognozējamai, jo patērētāju skaits tiek palielināts un līdz ar to nepieciešama ELT projekta izstrāde, kā arī jaudas palielināšana.

Pirms izstrādāt elektroapgādes iekšējo tīklu projektu Mūsu inženieri padāvā papildus pakalpojumu –  strāvas analizatora/strāvas reģistratora uzstādīšanu ievadā, lai noteiktu cik daudz neizmantotas jaudas ir pieejams un kā secinājums – kāda paliek rezerve ar ko vēl ir iespējams noslogot elektrotīklu bez ievaddrošinātāja jaudas palielināšanas. Dažreiz strāvas analizatora uzstādīšana ievadā palīdz Pasūtītājam ievērojami ietaupīt, pieņemot sekojošu lēmumu – samazināt ievadautomāta jaudu, tādējādi nepārmaksājot par neizmantoto ievadaizsardzības aparāta (IAA) atļauto lielumu.

Elektroapgāde

Iekšējas elektroapgādes projektos ar saglabājamām elektroietaisēm un elektroinstalāciju, Mūsu speciālisti piedāvā veikt tā saucamo ekspress auditu. Šīm nolūkam tiek izmantoti attiecīgi mērinstrumenti (termokameras, mērknaibles, multimetri, megaommetri, strāvas analizators), kā arī tiek analizēta esoša dokumentācija. Tas pasākums ļauj pārbaudīt esošas elektroinstalācijas stāvokli un izpilddokumentācijas atbilstību. Balstoties uz savāktas informācijas, tiek noformēta atskaite, uz kuras pamata tiek pieņemts lēmums – saglabāt esošo elektroinstalāciju vai pārbūvēt to. Pie tam Ekspress elektroaudits. ļauj Pasūtītājam ievērojami ietaupīt gan laiku, gan kopējas izmaksas.

Kad projekts ir izstrādāts, sakas projekta realizācijas (būvniecības) stadija. Mūsu elektroinženieri piedāvā veikt arī autoruzraudzību, ka ari pieņemt objektus ekspluatācijā – veikt elektriskos mērījumus pēc MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”), kas iekļauj:

 

 • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
 • Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības mērījumi;
 • Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas pārbaude;
 • Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru.

Papildus tam, pēc vienošanas ar Pasūtītāju, mēs rekomendējam veikt arī: