Ievadautomāta jaudas samazināšana

Ka izvēlēties atbilstošu ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālu.

Bieži vien elektroenerģijas lietotāji sastopas ar to, ka ir nepieciešams samazināt ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālu (amperāžu), lai nepārmaksātu par IAA pārtērēto vai neizmantoto jaudu, bet nav skaidrs, kādai tad ir jābūt ievadautomāta optimālai nominālvērtībai.

Lai pieņemtu šādu lēmumu, objektam tiek sastādīta tehnoloģiskā karte ar iekārtu sarakstu, kura iekļauj  iekārtu jaudas, darba procesa un tehnoloģijas aprakstu ar parādītiem iekārtu nominālajiem noslogojumiem. Dažreiz tas ir ļoti laikietilpīgs process, pie tam, tas neatspoguļo reālo situāciju, jo netiek ņemta vērā visu faktoru kopējā ietekme. Lai gan iekārtu tehniskās pasēs un specifikācijās tiek norādīta  darba režīma nomināla vai maksimāla jauda, uz prakses, kopējā tehnoloģiskā procesā, tā iekārta var nedarboties pastāvīgi un ieslēgties tikai uz īsiem laika periodiem. Precīzam novērtējumam tiek rekomendēts veikt elektriskos mērījumus, kā arī pieslēgt ievadā strāvas reģistratoru (jaudas reģistratoru), jeb strāvas analizatoru.

Un tikai apstrādājot strāvas analizatora reģistrēto informāciju, kā arī apskatot objektā esošas elektroiekārtas, pieredzējušais elektroinženieris var pieņemt lēmumu par ievadaizsardzības aparāta (IAA) atbilstoša nomināla izvēli. Pateicoties tam, lietotājs izvairīsies no riska, ka objektam nepareizi izvēlēta IAA ievadaizsardzības aparāta amperāža vai arī netiek ievērota aizsargautomātu atbilstoša selektivitāte.  Tas ir pirmais, par ko būtu jāpadomā, ja objektā bieži izsit drošinātājus.

jaudas reģistrators