Strāvas noplūdes aizsardzības pārbaude

Papildus elektriskiem mērījumiem atbilstoši MK Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, SIA “Elektron” speciālisti rekomendē veikt arī strāvas noplūdes aizsardzības pārbaudi. elektriskiem mērījumi
Strāvas noplūdes aizsardzība, jeb diferenciālas aizsardzības automāts (difautomāts) pasargā cilvēkus no strāvas tiešas iedarbības, cilvēkam pieskaroties strāvu vadošām daļām. Bez specializētas pārbaudes ar elektriskiem mērinstrumentiem nav iespējams noteikt vai strāvas noplūdes aizsardzība darbojas tā, kā tai ir paredzēts. Galvenā rekomendācija šajā gadījumā – periodiski veikt strāvas noplūdes aizsardzības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka objektā ir ievēroti drošības noteikumi un visas sistēmas funkcionē atbilstoši.